Ska ditt företag välja CRM-system? För att kunna utvärdera olika alternativ behöver du och kollegorna något att utgå ifrån. De här sju frågorna ger er en stabil grund att stå på.

1.     ”Varför gör vi denna satsning?”

För att veta vilket CRM-system som kommer att passa ditt företag bäst, behöver du och dina kollegor formulera själva syftet med satsningen. Vad är det för utmaning som systemet ska lösa i första hand? Var klämmer skon mest? Det kommer hjälpa er att avgöra vilka system ni bör kolla närmare på.

2.     ”Vad är vårt mål med CRM-systemet?”

Se till att sätta specifika, mätbara, adresserade, realistiska och tidsbestämda mål för er CRM-satsning. Det hjälper till att bena ut vilka funktioner din leverantör måste ha, men gör det även lättare att följa upp och räkna hem investeringen.

3.     ”Vilka ska arbeta i systemet?”

För att ett CRM-system ska ge resultat behöver det användas. Fundera därför på vilka som kommer arbeta i det nya systemet och se till att involvera dem tidigt.

Läs mer: Få med alla kollegor på CRM-tåget i fem steg[


Vill du ha ännu mer tips?
Ladda hem vår poster om hur du lyckas med ditt CRM-projekt.


4.     ”Vilka funktioner är viktiga för våra användare?”

När du och kollegorna definierat de framtida användarna är så är det dags att börja tänka på funktioner. Pricka in vad ni behöver genom att skriva önskelistor och definiera vad som är ”must have” respektive ”nice to have”. Jämför sedan olika CRM-system utifrån era viktigaste behov.

 Läs mer: Jakten på systemet som har allt och dess villovägar

5.     ”Hur ser vår budget ut?”

En myt vi på Lime ofta stöter på är den om att CRM-system kostar mycket pengar. Det betyder såklart en investering, likt många andra satsningar. Men det lönar sig i längden! En undersökning från Nucleus Research (report 0128 [2014]) visar exempelvis att du generellt får tillbaka ungefär åtta gånger pengarna när du inför ett CRM-system.

6.     ”Ger ledningen sitt fulla stöd?”

Innan ditt företag drar igång ett CRM-projekt är det viktigt att ha ledningen med på noterna. Dels för att få investeringen beviljad, dels för att de behöver föregå som gott exempel och visa att satsningen är prioriterad. Då blir det hela mycket enklare att genomföra.

7.     ”Vilka ska vara involverade i projektteamet?”

Projektteamet är på många sätt avgörande vid en CRM-satsning och det är viktigt att involvera dem tidigt. Börja fundera på hur gruppen skulle kunna se ut. Se till att den innehåller medlemmar från de olika avdelningar, att personerna har ett högt engagemang och att teamet som helhet inte blir för tekniktungt. På det sättet kommer ni täcka upp för olika behov och få olika perspektiv under hela processen.

Läs mer: Så sätter du ihop ”the dream team” till CRM-projektet[

När du och kollegorna besvarat frågorna ovan har ni en bra grund att stå på inför valet av CRM-system. Genom att veta var ni är och vart ni vill, minskar ni risken för sidospår och ökar sannolikheten för att hitta rätt leverantör snabbare.