Var det ett tag sedan ni implementerade ert CRM-system? Känner ni att användandet har sjunkit sedan starten? Lugn, det är helt normalt att aktivitetsnivån går ner något och att de gamla vanorna gör sig påminda.

Så vad skall man då göra för att lyfta användandet i CRM-systemet? Jag har summerat sju punkter som kan hjälpa er! Och kom ihåg: målet ska såklart vara en 100%-ig användargrad men fira varje framgång och tänkt på att varje procent ökat användande ger er en konkurrensfördel och ett positivt ekonomiskt utfall.

 1. Sluta aldrig revidera

  Se till att ditt system alltid är levande. Lyssna på organisationen, intervjua användarna, förenkla, förbättra och tänk om. Ha i åtanke att  arbetet alltid kan förbättras och göras enklaste och mer effektivt.

 2. Koppla in omvärlden

  Genom att koppla in omvärlden kommer det blir klart mer intressant att använda systemet.Exempel? Importera företagsuppgifter automatiskt i systemet. Se aktuell ekonomisk information direkt från ERP-systemet. Eller kanske vill du kunna ringa upp en kund genom ett enkelt klick på telefonnumret?

 3. Återkoppla och motivera

  Låt användarna få direkt återkoppling på sitt arbete, i realtid. Snygga grafer och summerade insikter är lysande exempel på återkoppling i realtid. Tydliga trafikljus som visar utfall vs. Uppsatt mål.Användandet ökar direkt när man ser att sina kalla samtal och alla kundbesök gör skillnad.

 4. Håll en hög utbildningsnivå

  Gör upp en plan för hur alla på företaget ska hålla en hög utbildningsnivå. Nyanställda ska få en grundkurs och personal med längre frånvaro kan behöva en uppfräschning.Efter ett tags användande får ofta en uppföljningsutbildning stor effekt då användarna kan ha frågor och funderingar de inte hade vid projektstarten.

 5. Förenkla

  Enkelhet ska vara en ledstjärna. Ta bort fält ni inte använder, se till att programmet startar så fort användaren slår på datorn. Sker rapportering löpande? Skapa då en rapport som chefen enkelt kan ta ut på egen hand.

 6. Motivera och spara tid

  Alla vill spara tid. Kan du visa på hur användarna sparar tid får du med fler på tåget.
  Besvara frågan ”Whats in it for me?” och koppla belöningssystemet till användandet.Uppmärksamma eldsjälar och aktivera användaren internt, ni kanske kan utlysa en tävling?

 7. Ställ krav!

  Låt det vara tydligt att det är ett uttalat krav från ledningen att samtliga ska använda systemet. Och se framförallt till att ledningen föregår med gott exempel.Motivera, ställ krav och utbilda tills alla accepterar systemet.


Vill du öka användandet i ert CRM-system?
Lika viktigt som att implementera CRM, lika viktigt är det att förvalta CRM. Känner du att ni behöver en skjuts i rätt riktning? Ladda hem vår poster idag!

Ladda hem nu!