Du vet att det går att arbeta effektivt och leda på distans. Ändå känns det ibland som att de olika företagskontoren inte pratar med varandra och att de geografiska avstånden blir till fysiska hinder. Frågan är hur du som chef trollar bort dem?

Oavsett om ditt företags andra kontor ligger inom Sveriges gränser eller utspridda över hela jordklotet kan de geografiska avstånden kännas tunga. Orsakerna bakom kan vara flera: ledarskapet, företagskulturen, personliga relationer och/eller arbetsrutiner är några exempel på potentiella fallgropar.

Det går kanske inte trolla bort distanserna helt, men det går åtminstone att göra groparna lite mindre genom att följande insatser:

1. Utveckla ditt (eller andras) distansledarskap

Tänker du, eller kanske andra chefer i företaget, att ledarskap på distans är samma sak som traditionellt ledarskap? I så fall är det nog läge att ändra synsätt – många chefer och chefsorganisationer är överens om att distansledarskap ställer lite andra krav. Du och chefskollegorna måste exempelvis vara tydligare med mål och ansvarsfördelning, samt använda fler typer av kommunikationskanaler, för att lyckas överbrygga de geografiska avstånden.

2. Sätt gemensamma arbetsrutiner

Sannolikt har dina företagskontor redan vissa gemensamma arbetsrutiner, men i vilken utsträckning? Går det arbeta ännu mer “synkat”? Se till att det finns gemensamma system och rutiner för så mycket som möjligt. Olika arbetssätt kan göra det svårt för medarbetarna att förstå varandras vardag, leda till en ineffektiv verksamhet med silos och försvåra mätning, jämförelser och rapportering av vad som görs på de olika kontoren.


Mindre frustration, mer tid för tillväxt

Ett CRM-system skapar ordning och reda på din kundinformation. Slipp frustrationen av att leta bland Excel-ark, handskrivna lappar och inkorgar – i Lime CRM filtrerar och söker du enkelt fram det du behöver. Så att du kan lägga din tid på viktigare saker.

Upptäck Lime CRM


3. Underskatta inte kraften i träffas och att lära känna varandra

Ett knep för att skapa bättre sammanhållning mellan företagskontoren är att träffas då och då för att umgås. Genom att få medarbetarna till att lära känna varandra på ett mer personligt plan, istället för att de bara ser varandra som ytliga arbetskontakter, skapas mer sympati och det blir lättare att hålla kontakten. Så lyckas du och chefskollegorna att regelbundet samla alla medarbetare på en plats samtidigt – vilket kan vara lättare sagt än gjort – har ni mycket att vinna!

4. Satsa på en stark företagskultur

Om de olika företagskontoren känns “osynkade” kan det bero på att de normer, värderingar och attityder som finns på varje kontor skiljer sig åt. Med andra ord: det saknas en stark, gemensam företagskultur som styr arbetet och beteendena åt samma håll. En investering i företagskultur kan då vara en god idé. Dels för att stärka gemenskapen och sammanhållningen, dels för att öka effektiviteten och sälja mer.

Kontor på olika geografiska platser kan lätt skapa ett splittrat bolag. Men med lite engagemang och aktiva insatser, som jag har försökt inspirera till här ovan, har du möjlighet att göra dem till en tillgång istället. Kör hårt!