AI, mjukvara till bilar och igenkänningstekniker – det är några områden som dagens it- och teknikkonsultbolag arbetar med. Men vad innebär egentligen nya tekniker för konsultbranschen, sett utifrån kompetensförsörjning och kundnöjdhet? Vår tredje och sista artikel med styrelseproffset Anders Nilsson handlar om tajming, hajpad AI och konsulter som sitter på fel stolar.

Har du läst våra tidigare intervjuer med Anders? Missa inte ”Den befarade nedgången har inte blivit något att tala om” och ”Synergierna är otroligt små i förhållande till omsättningen”.

En ständig 100 000 kronorsfråga

I it- och teknikbranschen kommer det hela tiden nya affärsområden. Mjukvara till bilar har blivit en tillväxtmotor och it-konsulterna nu tar upp fajten om igenkänningsteknikerna, för att nämna några exempel. Varje gång en ny teknik dyker upp måste konsultbolagen ta ett beslut när, eller om, de ska hoppa på tåget. Anders nämner AI som ett exempel:

”AI har blivit ett modebegrepp. Allt kallas för AI och då blir området plötsligt ganska stort och omfattande, men i praktiken är det otroligt lite som verkligen är AI. Att som konsultföretag tajma rätt i en sådan sits har varit, och är, en svår avvägning. ’Hur mycket ska vi satsa?’ Det är 100 000 kronorsfrågan.”

Små förvärv – det bästa sättet att skaffa spetskompetens?

Att vara sist på bollen när det kommer till ny teknik kan vara förödande. Samtidigt är det förenat med stora risker om man är för het på gröten – finns det verkligen en marknad? Anders framhåller att man strategiskt måste bestämma sig för vad man tror på och sen, om man beslutar sig för att satsa, rekrytera på sig den kompetensen.

”Det enskilda konsultbolaget måste fråga sig om man ska utbilda sina medarbetare för att klara av den nya teknologin, eller rekrytera in den kompetensen? Jag skulle säga att det senare alternativet är att föredra. Konsultföretag idag har inga marginaler för att satsa på bred utbildning av sina konsulter – det blir för dyrt och ger alldeles för liten effekt.”

Hur ska rekryteringen gå till då? Anders föreslår förvärv av mindre specialistbolag.

”I teknikkonsultbranschen pratar man om olika discipliner. Ett bra exempel på hur man där kan bredda sitt utbud är att förvärva små, duktiga grupperingar som håller på med de discipliner som man vill utöka med. Sen får man sätta in ytterligare resurser i de verksamheterna, med yngre ’egna’ medarbetare som inte är utsålda på gamla typer av åtaganden.”

Många it-konsulter sitter på fel uppdrag

Att matcha kompetensmixen med uppdragsmixen i ett konsultbolag är alltså inte det lättaste när teknologin utvecklas i en rasande takt. Anders kallar det ”nästintill omöjligt” och menar att väldigt många it-konsultbolag säljer, eller levererar, fel kompetens i sina uppdrag.

”Man prioriterar fel i bolagen: man tittar för mycket på kortsiktig resultaträkning istället för att titta på långsiktig kundnöjdhet. Man tar någon som man vet inte är riktigt rätt, när man inte hittar den ultimata kandidaten. Det är otroligt många it-konsulter som sitter på uppdrag av fel karaktär.”

Ett sätt att minimera sådana situationer, och att proaktivt arbeta med enklare kompetensutveckling, kan vara att jobba med roterande uppdrag. Men även här finns utmaningar – trots att det i slutändan gynnar både konsultbolag och kunder.

”Under min tid på Knowit försökte vi rotera konsulter bland uppdragsgivare, med syfte att skaffa domänkunskap på fler händer. Det var otroligt svårt: både kunder och konsulter var skeptiska. Detta trots att det är nyttigt både för kunden – när det väl är gjort finns det ju fler konsulter för kunden att välja på – och för konsulten som får lära sig nya saker.”


När du vill ha riktigt nöjda kunder

Sätt dina kunder i centrum med Lime CRM. Se allt från kontaktuppgifter till ärenden och vad du sagt, gjort och lovat. Att bygga starka kundrelationer har aldrig varit enklare.

Upptäck Lime CRM för konsulter


Några avslutande ord

Om det är något vi kan konstatera efter tre intervjuer med Anders, så är det att förändringar är svårt – oavsett om det handlar om att minska andelen CV-sälj, att slå ihop bolag eller att ta till sig ny teknik. Kanske är det därför som de värsta domedagsprofetiorna uteblivit?

Exakt vad som händer i framtiden är svårt att säga. Men vi på Lime ser att många konsultbolag har lågt hängande frukt att plocka. Frågan är om de är redo att sträcka ut handen?