Han ser minskad personalomsättning som en indikator på en potentiell avmattning. Men samtidigt har han lärt sig att branschen sällan bjuder på dramatiska förändringar. – Möt Anders Nilsson, styrelseproffset med fokus på it- och teknikbranschen, som delar sina tankar om konsultmarknadens framtida konjunktur och affärsmöjligheter.

Inhouse vs konsulter – vem har fördel?

Konsultbranschen har varit het de senaste åren. Men osäkerheten kring försäljning och konsultpriser ökade inför 2019, enligt en undersökning av Inspectum på uppdrag av Konsultkompaniet. En potentiell förklaring från Konsultkompaniet var att köparna blivit lite mer orienterade mot att anställa istället för att anlita konsulthjälp.

Anders Nilsson – som tidigare varit vd för Knowit och numera har styrelseuppdrag i bolag som Adviceu, Lime, Eurocon Consulting och Frontit – ser dock inga större förändringar i konsultköparnas beteende.

”Det är ett normalt beteende hos större konsultköpare att försöka anställa den typen av kompetenser som man vet att man behöver kontinuerligt, medan man bemannar så mycket som möjligt av projektverksamheten med konsulter. Så jag ser ingen tydlig förändring.”

Istället menar han att konsultköparnas fokus på rekrytering har funnits länge.

”Fler och fler företag betraktar sin källkod, sina programvaror och sina system som direkt kritiska för sina verksamheter. Därför vill man inte göra sig beroende av konsulter, utan ha egen personal för att sköta de här strategiskt viktiga systemen.”


CRM-system för konsulter, av konsulter

Vi på Lime har levererat många CRM-system till konsultbolag genom åren och vet vad som krävs för att du ska få en enklare vardag. Oavsett om du arbetar på något av de stora bolagen eller ett av de mindre – våra konsulter hjälper gärna dig och dina kollegor.

Läs mer om Lime CRM för konsulter


Domedagsprofetiorna som inte slog in

Anders minns när han lyssnade på ett föredrag för ett tiotal år sedan, där ”förståsigpåare” varnade för att lågpriskonsulter från Indien och andra länder helt skulle ta över den svenska konsultmarknaden. Nu kan han konstatera att det överhuvudtaget inte har hänt och att det på sin höjd finns något tusental av den typen av konsulter.

På samma sätt verkar det som att många ropat varg inför en ”konsultkrasch” den senaste tiden.

”Den befarade nedgången av ’konsultkonjunkturen’ har ju inte alls blivit något att tala om. Snarare ser jag, utifrån de bolag jag är verksam i, att man lyckats höja prisnivåerna något.”

Anders konstaterar dock att det faktiskt finns en indikator på att sämre tider kan vara runt hörnet.

”Personalomsättningen har minskat något och det är ett tecken på att man är lite mer rädd om sitt jobb som individ. För företagen är det väldigt bra – det kostar mycket med personalomsättning – men samtidigt är den minskade rörligheten en indikator på att det kanske kommer en avmattning så småningom.”

En framtid bortom CV-sälj – är det möjligt?

Uppdragen i it-konsultbranschen kan, utan överdrift, sägas ha växt på träd de senaste åren. Men branschen domineras fortfarande starkt av CV-försäljning, trots försök till breddning. Här ser Anders fortsatta utmaningar:

”Det finns många konsultbolag som försöker sig på att komplettera sin CV-försäljning med andra typer av åtaganden. Det är dock en förändring som går långsamt och jag kan konstatera att de flesta it-konsultbolag misslyckas med den – bolag från produktsidan lyckas bättre.”

En förklaring till att produktsidan lyckas utöka sina åtaganden och ta en bit av kakan, kan vara konsultbolagens säljsystematik.

”Säljprocesserna i konsultföretag är generellt sett dåliga. Man sysslar inte, om jag ska vara riktigt drastisk, med proaktivt sälj utan med reaktiv och efterfrågestyrd erbjudandeverksamhet. Det är det man gör.”

Som exempel nämner Anders konsultmäklarnas framfart och hur även stora konsultföretag ”skeppar ut” sina konsulter på CV-förfrågningar. Men om, eller kanske snarare när, konsultuppdragen sluta serveras på silverfat kan det kanske tvinga fram en förändring i konsultbolagens säljarbete. Det får tiden utvisa.


Vad gör du om lågkonjunkturen kommer?

Få koll på potentiella konsultköpare och din projektpipe redan idag.
Så att du är redo för imorgon.

Boka demo av Lime CRM


En mer påtaglig utveckling är konsolideringen i branschen. Vad innebär den? Kommer konsultjättarna ta över i framtiden? Det är några av funderingarna inför vår andra intervju med Anders, som kommer i juli.