Trenden med coworking ser inte ut att minska i fastighetsbranschen och i början av året förvärvade Castellum väletablerade United Spaces. Vi ställde två snabba frågor till Yvonne Sörensen, VD United Spaces, för att ta del av bolagets tankar om framtiden.

Ni har tidigare sagt att ni planerar att öppna ett flertal coworkingytor i Norden under 2019. Ser ni liknande behov överallt, eller finns det skillnader mellan länderna i hur man arbetar med coworking?

Vi ser att intresset för coworking är stort i hela Norden och att det fortsätter växa. Behoven ser rätt lika ut men givetvis kan det finnas skillnader beroende på vilken verksamhet man bedriver och hur man arbetar. Generellt sätt varierar inte behoven och önskemålen särskilt mycket mellan olika länder. Det handlar mer om att ha en öppen dialog med varje enskild kund oavsett land och verksamhet för att kunna tillgodose de behov som finns.

-Yvonne Sörensen, VD United Spaces

I dagsläget har ni coworkingytor i Sveriges tre största städer. Ser ni att coworking även har en framtid i mindre städer ute i landet?

Absolut. Till en början kanske i mindre omfattning men det finns definitivt ett behov. Med ny teknik kan vi ju välja var vi vill arbeta och det ökar också möjligheterna för coworking på mindre orter. 

-Yvonne Sörensen, VD United Spaces