CRM-projekt kan se ut på många olika sätt, beroende på leverantör. Det har vi konstaterat tidigare. Men vad karakteriserar ett CRM-projekt hos just oss på Lime? Vad kan du förvänta dig som kund? Låt oss ta det steg för steg.

I ett tidigare inlägg fokuserade vi på några av de skillnader som finns mellan olika CRM-projekt och leverantörer. Har du missat det, kan du läsa det här.

Från start till mål med Lime

Låt oss nu titta närmare på hur vi på Lime arbetar med CRM-projekt. Detaljerna kan skilja sig åt, men övergripande följer alla projekt samma faser:

1. Definiera behoven

Den första fasen handlar om att vi gemensamt med dig och dina kollegor definierar behoven och problemen som ska lösas. Våra account managers ställer frågor och delar med sig av våra erfarenheter från liknande projekt, så att vi tillsammans kan arbeta fram en smart och kostnadseffektiv lösning för din verksamhet.

2. Planera projektet

Samtidigt som vi gemensamt definierar behoven, sätter vi också sätta ramarna för CRM-projektet vad gäller omfattning, tidsplan och budget. När vi sedan kommit överens om att köra igång, stöttar våra konsulter din verksamhets projektgrupp (se mer nedan) med planering och genomförande. Ingen kund lämnas att klara sig själv! Det är vår filosofi.


Upptäck Lime

Läs mer om oss och vad som skiljer oss från våra konkurrenter.

Om Lime


3. Utse en projektgrupp

Vid planeringen och uppstarten av CRM-projektet behöver din verksamhet utse en projektgrupp. Projektgruppen ska representera olika avdelningar och är de som sedan har den huvudsakliga kontakten med projektgruppen från oss på Lime.

Psst… Om du är nyfiken på hur du sätter ihop en bra projektgrupp, kan du läsa mer här.

4. Producera och leverera

När CRM-projektet sedan är igång sker det många saker parallellt. Till exempel ska användarna utbildas i det nya systemet och CRM-lösningen med tillhörande databas ska utvecklas och testas. Projektmöten, avstämningar och dokumentation sker löpande, med ett tätt samarbete mellan vår och din verksamhets projektgrupp. Till sist är det dags att gå live med det nya CRM-systemet.

5. Följa upp och vidareutveckla

Efter att CRM-projektet är avslutat, följer vi på Lime upp och har en snabb support för frågor i vardagen. Dessutom kan vi vidareutveckla CRM-lösningen efter hand som din verksamhet får nya eller ändrade behov.

Den gyllene triangeln – en guide till framgång

Vi på Lime har över 25 års erfarenhet av CRM-projekt och implementerar Lime CRM för mer än 250 nya kunder per år. Så vi har vissa rutiner och processer, för att säkerställa att allt blir så bra som möjligt. Samtidigt tycker vi det är viktigt med flexibilitet och vi kan göra justeringar under projektets gång.

Vi brukar utgå från projektets gyllene triangel, som består av:

  • Tid. I form av deadlines och olika delmål.
  • Omfattning. Vad gäller mål och kvalitet.
  • Resurser. I form av arbetstid och pengar.

Så länge balansen mellan de tre hörnen hålls jämn, går triangeln oftast att justera! Vi brukar lösa det mesta.

Nyfiken på att veta mer om vad vi har att erbjuda? Eller är du kanske redo att börja din CRM-resa med oss? Kontakta oss så tar vi det därifrån.