Förvärv som gör stora konsultbolag ännu större. Ja, vad ger det för effekter på marknaden egentligen? Vi snackar rekrytering, synergier, balansräkningar och konkurrensfördelar med styrelseproffset Anders Nilsson.

Missade du vår första artikel med Anders? ”Nedgången har inte blivit något att tala om”

Trenden gynnar konkurrerande bolag

Den svenska it-tjänstemarknaden minskar i antal företag, enligt Computer Sweden, och det pågår en konsolidering i branschen. Capgeminis förvärv av Altran, CGI:s köp av Acando, sammanslagningen av ÅF och finska Pöyry samt Tietos tidigare köp av Avega är fyra exempel på stora affärer de senaste åren.

Eftersom sammanslagningarna ofta resulterar i hög personalomsättning, menar Anders att trenden främst gynnar konkurrerande bolag som rekryterar.

”Det blir väldigt stökiga sammanslagningar och man får en extrem effekt på personalomsättning, där folk ’passar på’ att röra på sig. Rekrytering till it- och teknikkonsultbolag är generellt sett jobbigt, men när de här stora affärerna kommer så blir det proppen ur: helt plötsligt finns det ett jätteutbud av rekryter.”

Riskfyllda kalkyler för de inblandade

Den höga personalomsättningen är dock knappast positiv för de konsultbolag som slås ihop och Anders är förundrad över att affärerna ens sker.

”Det man köper är en balansräkning som går hem på kvällarna, eller till helgen, och som man ska vara väldigt glad över om den kommer tillbaka på måndag. Så de här förvärven är förknippade med enormt höga risknivåer och för mig är det halvt obegripligt hur man kan räkna hem dem.”

Han ger synergierna – eller snarare avsaknaden av dem – som exempel.

”De synergier som uppstår är små i förhållande till omsättningen: det är lite puts på administrationen, något system man kan göra sig av med och kanske några lokaler som man kan samutnyttja. Det blir liksom inga pengar av det, åtminstone inte initialt.”

Motiven till de stora sammanslagningarna är alltså inte uppenbara. Men Anders påpekar att det garanterat finns en logik bakom och säger att det t.ex. kan handla om ”strukturtänk”, där bolagen vill uppnå en enormt stor leveranskapacitet i omfattande projekt.


Stick ut i en värld av konsultjättar

Det handlar inte om att jobba mest. Det handlar om att jobba smartast. Och att hålla det man lovar.

Förenkla din vardag med Lime CRM


På väg mot ”en jättarnas marknad”?

Utvecklingen med uppköp och sammanslagningar i branschen kan potentiellt leda till ”en jättarnas marknad”, där några få enorma konsultbolag tar över och tränger undan små och medelstora företag. Men det är en teori som Anders avfärdar.

”Det är klart att det finns halvstora bolag som kommer få problem. Ens framgång avgörs dock snarare av hur man kan manövrera med sina tjänster, sin kompetens och att hitta rätt sorts erbjudanden att sälja. Därför ser jag att det kommer finnas utrymme för små och medelstora konsultbolag även i framtiden.”

Han framhåller att de mindre och medelstora bolagen måste våga nischa sig, och inte bli för breda, för att fortsatt kunna konkurrera med de större konsultjättarna.

”Ju större man blir, desto mer fullsortimentskonsult kan man vara. Men ju mindre man är, desto viktigare är det att ha en tydlig spets; en nisch som man blir erkänt bra på. En liten konsultfirma på 25-40 personer måste vara extremt bra på ett visst område för att överhuvudtaget märkas.”

Men frågan är hur konsultbolag ska förvärva den specialistkompetensen som behövs? Och vad ska de göra för att möta de förändrade behoven hos köparna, som nya tekniker för med sig? Det är frågorna inför vår tredje och sista intervju med Anders.